Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

1 PAźDZIERNIKA 2020
Krzysztof Zwoliński

W niedzielę 27 września w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie odbył się powakacyjny dzień wspólnoty, nieco inny niż zwykle… Nie mogliśmy podzielić się przeżyciami z wakacyjnych oaz, ale dar spotkania z drugim człowiekiem we Wspólnocie napełniła nas wszystkich ogromną radością i wdzięcznością Panu Bogu za Ruch Światło-Życie.

Na początku wzywaliśmy Ducha Świętego, aby nas zjednoczył i był Panem danego nam czasu i miejsca. Następnie wysłuchaliśmy katechezy ks. Marka Wyszomierskiego, wprowadzającej nas w nowy rok pracy formacyjnej „Dojrzałość w Chrystusie”.

Ks. Marek przypomniał nam, że celem Oazy jest formowanie do dojrzałego chrześcijaństwa na każdym etapie życia:

-Jesteśmy w Oazie, aby TERAZ być tym, kim być powinniśmy: dojrzałymi dziećmi, dojrzałą młodzieżą, dojrzałymi małżonkami czy kapłanami. Istotną cechą dojrzałości jest:

  • modlitwa osobista, związana z praktyką Namiotu Spotkania, umiejętność kształtowania życia w oparciu o Słowo Boże;
  • życie sakramentalne, życie liturgią, przeżywane w osobowej relacji z Bogiem;
  • życie we wspólnocie, gdzie jesteśmy jedno w Chrystusie. Osobowa relacja do Chrystusa prowadzi nas do relacji z bliźnim;
  • poczucie odpowiedzialności, w ramach której podejmujemy rozmaite posługi.

Na koniec katechezy kapłan zadał nam pytanie: jak być dojrzałym chrześcijaninem? I z tym pytaniem stanęliśmy przed Najświętszym Sakramentem. Adorację zakończyliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego.

Centralnym punktem spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Sylwestra Bernata. Homilię wygłosił ks. Paweł Pietrzak – moderator Domowego Kościoła naszej diecezji, który przypomniał nam, że jesteśmy Kościołem i dlatego spotykamy się w kościele:

-Każdego dnia mamy szukać Chrystusa i z Nim zmieniać świat. Ten świat tworzymy my, więc mamy go uświęcać naszą świętością czyli żyć tak, aby nasze czyny i słowa stanowiły jedno. -mówił ks. Paweł.

Na zakończenie Eucharystii do DK zostało włączonych 10 nowych małżeństw. Przed moderatorem Domowego Kościoła wyrazili oni pragnienie trwania w formacji DK.

Nie zabrakło również podziękowań dla Agnieszki i Adama Dukaczewskich, którzy zakończyli posługę pary rejonowej rejonu żyrardowskiego. Przez najbliższe trzy lata funkcję tą pełnić będą Wanda i Piotr Stawiccy z Sochaczewa.

Pomimo niesprzyjającej pogody znalazł się czas i miejsce na ucieszenie się swoją obecnością i słodki poczęstunek.

 

Tekst i zdjęcie: Katarzyna i Tomasz Widulińscy

Podobne