Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: Pomysł wybudowania nowego kościoła w Łowiczu zrodził się jeszcze przed II wojną światową, ponieważ kościół Świętego Ducha był za mały w stosunku do liczby parafian. Wojna uniemożliwiła realizację planów. Natomiast po 1945 r. nie pozwoliły na tę budowę władze komunistyczne. Dopiero w połowie lat osiemdziesiątych XX w. powrócono do projektu. Po zmianie systemu politycznego w kraju zaistniała możliwość zakupienia materiałów i rozpoczęcia prac. W 1989 r. biskup pomocniczy warszawski Kazimierz Romaniuk na budowniczego i organizatora kościoła wybrał ks. Wiesława Wronkę. 25 V 1990 r. Urząd Miejski w Łowiczu wydał pozytywną decyzję, dotyczącą budowy domu parafialno-katechetycznego z plebanią i zapleczem gospodarczym przy ul. Łódzkiej. 15 XII 1990 r. arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Józef kard. Glemp, prymas Polski, erygował w Łowiczu nową parafię pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, a jej proboszczem mianował ks. prał. Wiesława Wronkę.

Budowa świątyni rozpoczęła się 10 VI 1992 r. według projektu architektów Feliksa Dzierżanowskiego i Mariana Korala z Warszawy. 29 IX 1992 r. biskup łowicki Alojzy Orszulik dokonał wmurowania kamienia węgielnego, przywiezionego z Ziemi Świętej przez ks. Zbigniewa Bigdę, ówczesnego wikariusza. W 1994 r. rozpoczęto prace budowlane, ciesielskie i blacharskie. Prace przy wieżach kościoła prowadzono w 1995 r., a w kolejnych latach kontynuowano prace wykończeniowe. Wizyta papieża św. Jana Pawła II w Łowiczu i celebra Mszy św. na Błoniach obok kościoła w dniu 14 VI 1999 r., była mobilizacją do przeprowadzenia kolejnych prac: ocieplono i otynkowano plebanię, wykonano ogrodzenie wokół kościoła, urządzono parking, wykończono prezbiterium i ołtarze boczne. Był to dla parafii tak duży wysiłek finansowy, że w kolejnym roku nie przeprowadzano żadnych większych inwestycji.

W 2001 r. kościół wzbogacił się o marmurowy ołtarz i ambonkę, a plac przed plebanią utwardzono kostką brukową. Zwieńczeniem wysiłków stała się uroczysta konsekracja kościoła w dniu 22 IX 2001 r., której dokonał biskup łowicki Alojzy Orszulik SAC, dedykując go Chrystusowi Dobremu Pasterzowi. W 2003 r. kościół wzbogacił się o cztery nowe dzwony, które zostały ufundowane przez parafian i miejscowe firmy. 5 XII 2010 r. uroczyście obchodzono rocznicę 20-lecia parafii, w której uczestniczył biskup łowicki Andrzej F. Dziuba. Z tej okazji parafianie ufundowali marmurową chrzcielnicę oraz świeczniki i podstawę pod paschał. Bryła kościoła została zbudowana w stylu dawnej bazyliki romańskiej. Nawa główna zakończona jest przestronnym prezbiterium, które zostało zaprojektowane przez Jerzego Machaja z Warszawy.

Na ścianie ołtarzowej znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego, przy Nim Matka Boża Bolesna i św. Jan Apostoł. W centrum znajduje się tabernakulum. W prezbiterium mieści się również marmurowy ołtarz, ambonka, chrzcielnica, podstawa pod paschał i świeczniki oraz krzesła dla celebransów i drewniane ławki dla asysty liturgicznej. Po prawej stronie prezbiterium znajduje się zakrystia, a po lewej kaplica z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, z tyłu zaś zakrystia dla ministrantów. W ołtarzach bocznych znajdują się: po prawej stronie obraz Chrystusa Dobrego Pasterza, a po lewej obraz Chrystusa Miłosiernego. Nawę główną zdobią obrazy: bł. Bolesławy Lament, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego. W świątyni znajdują się również: obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, obraz Świętej Rodziny oraz figura Matki Boskiej Fatimskiej.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski