Ks. mgr Marcin Koralewski

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Katarzyny w Rzeczycy
informacje