Ks. prał. mgr Wiesław Wronka

Zajmowane stanowisko
informacje