Odprawa katechetyczna AD 2017

1 WRZEśNIA 2017
admin

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Słowa Bożego i adoracją Najświętszego Sakramentu. Poprowadził je ks. kan. dr Dariusz Kuźmiński. Następnie zgromadzeni przeszli do auli na spotkanie poświęcone sprawom katechetycznym.

Oprócz wielu spraw dotyczących katechetów oraz zmian w oświacie, najwięcej czasu poświęcono sakramentowi bierzmowania. Mocne przemówienie w tym aspekcie wygłosił wyjątkowo na tą okazję zaproszony gość – bp Edward Dajczak, Ordynariusz diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

W swym wystąpieniu podkreślił, że pokoleniu młodzieży potrzeba nowych rozwiązań, rozmów i spotkań. Trzeba ich pobudzić nie na zasadzie haseł, ale by prawdziwie powiedzieli, że  Jezus jest Panem i chcą Go słuchać. Przekonywał, że bardzo ważna jest rodzina i relacje między rodzicami a dzieckiem. Ważne jest poznanie młodego człowieka, tego w jaki sposób żyje, rozumie świat i dlaczego się buntuje.

Po wystąpieniu był czas na dyskusję.
O sprawach związanych z programem, podręcznikami oraz organizacją lekcji religii mówił referent Wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Łowickiej – ks. mgr lic. Kamil Goc. Sprawy bieżące wydziału omówił natomiast jego Dyrektor – ks. prałat Wiesław Wronka, Wikariusz Generalny. O Pielgrzymce Katechetów i Nauczycieli słowa zachęty i zaproszenie wystosował ks. kan. Sławomir Sobierajski.

Ks. Jacek Zieliński natomiast zaprosił wszystkich zebranych do wzięcia udziału w Spotkaniu Młodych Diecezji Łowickiej, które odbędzie się w Łowiczu w dniu 9 września.
Na zakończenie przemów bp Andrzej F. Dziuba. Zachęcał wszystkich, aby byli świadkami wiary, nauki oraz z pełną szczerością troszczyli się o każde dziecko.

Tekst i zdjęcia Pietrzak Damian.

Podobne