Oaza Modlitwy i Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie

20 WRZEśNIA 2023
ks. Roman Sękalski

W dniach od 15 do 17 września młodzież z Ruchu Światło-Życie przeżywała Oazę Modlitwy w Wyższym Seminarium Duchownym (Diecezjalnym Domu Modlitwy i Formacji) w Łowiczu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 młodych z lokalnych wspólnot rozsianych po naszej diecezji. Głównym tematem na którym biorący udział się skoncentrowali był „Żywy Kościół”. Zaangażowanie w budowanie wspólnoty Kościoła, rozwijanie lokalnych wspólnot, waga modlitwy i poznawanie Ruchu to tematy, którymi młodzież się zajęła. Nie zabrakło czasu na wspólne spotkania, adorację Najświętszego Sakramentu, lekturę Pisma świętego i Mszę świętą. Całość dopełniły chwile odpoczynku w skansenie w Maurzycach i na kajakach. Oaza Modlitwy w tym roku płynnie przeszła w powakacyjny Dzień Wspólnoty. Grupy Oaz dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych spotkały się, aby prosić Boga o siły na kolejny rok formacyjny. To istotne spotkanie Ruchu po wakacjach ma umocnić pragnienie świętości, rozpalić wiarę, budować więzi. Z tego powodu szczytem spotkania była uroczyście celebrowana Msza święta, po której usłyszeliśmy niejedno świadectwo z rekolekcji wakacyjnych mówiących, jak Bóg wkracza w życie człowieka i Kościoła. W czasie Dnia Wspólnoty do kręgów Domowego Kościoła zostały także dołączone nowe pary. Całość spotkania zakończył wspólny posiłek i błogosławieństwo na kolejny rok formacji i wzrastania w Ruchu Światło-Życie.

Podobne