Neoprezbiterzy skierowani przez Biskupa do pierwszych parafii

20 CZERWCA 2018
ks. Łukasz Antczak

W dniu dzisiejszym w budynku Kurii Diecezjalnej o godz. 10.00 Biskup Łowicki wręczył Neoprezbiterom dekrety kierujące ich do pracy w parafii.

1. Ks. Mateusz Adamski do parafii pw. św. Marcina, biskupa, w Wysokienicach
2. Ks. Łukasz Blados do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach
3. Ks. Bartłomiej Borowski do parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Lipcach Reymontowskich
4. Ks. Adrian Czerwiński do parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy, w Dmosinie
5. Ks. Jakub Kita do parafii pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście
6. Ks. Jakub Zakrzewski do parafii pw. św. Wojciecha, biskupa i męczennika, w Makowie

Na wręczaniu dekretów byli obecni przyszli proboszczowie nowo wyświęconych księży. Po wstępie bpa Andrzeja i wręczeniu dekretów Wikariusz Generalny – ks. bp Wojciech Osial, Wikariusz Generalny – ks. prał. Wiesław Wronka oraz Kanclerz Kurii – ks prał. Stanisław Plichta wprowadzili księży w zagadnienia dotyczące pracy kurii.

Tekst: ks. Łukasz Antczak
Zdjęcia: ks. Łukasz Antczak, Janusz Szwarocki

Podobne