Msza św. dziękczynna za 25 lat istnienia Diecezji

26 MARCA 2017
admin

Wraz z ordynariuszem modlili się: bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, bp Wojciech Osial, rzesza kapłanów, sióstr zakonnych. Wśród przybyłych na srebrny jubileusz byli: Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, który z okazji jubileuszu wręczył diecezji, a także biskupom Andrzejowi F. Dziubie, Alojzemu Orszulikowi i bp Józefowi Zawitkowskiemu medale „Pro Masovia”. W Eucharystii uczestniczyli także posłowie, prezydenci i burmistrzowie miast z terenu diecezji, przedstawiciele różnych wspólnot, stowarzyszeń i parafii. Nie zabrakło przełożonych WSD w Łowiczu wraz z alumnami, Konfraterni św. Wiktorii, kapłanów seniorów, a także wdów konsekrowanych.

Licznie zgromadzeni wierni na wstępie Eucharystii wysłuchali treści dekretu o utworzeniu diecezji łowickiej z dnia 25 marca 1992 r. który odczytał ks. prałat Stanisław Plichta, Kanclerz Kurii Diecezjalnej Łowickiej.

Papież św. Jan Paweł II, Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”, w ramach reformy administracyjnej Kościoła Katolickiego w Polsce, utworzył, wśród 13 nowo powołanych diecezji, Diecezję Łowicką. W jej skład obok dawnego Księstwa Łowickiego weszły: Ziemia Sochaczewska, Ziemia Rawska, Kutnowska. Główny trzon diecezji stanowią parafie znajdujące się w zachodniej części byłej Archidiecezji Warszawskiej, do nich w ramach reorganizacji zostały dołączone parafie z diecezji łódzkiej i płockiej. Stolicą diecezji został Łowicz, miasto związane z Kościołem, szczególnie poprzez fakt rezydowania w nim przez kilkaset lat, arcybiskupów gnieźnieńskich – Prymasów Polski. Dwunastu z nich spoczęło w podziemiach Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Patronem diecezji zostali bł. Honorat Koźmiński i św. Wiktoria.Pierwszym biskupem ordynariuszem bp Alojzy Orszulik.

– Oto piękny Kościół Łowicki, gromadzi się dzisiaj w bazylice katedralnej, aby w duchu wiary przeżywać srebrny jubileusz diecezji łowickiej – mówił na wstępie Eucharystii biskup Andrzej F. Dziuba, ordynariusz łowicki. – Stajemy w blasku historii tego dostojnego miejsca, przywołujemy, jako świadków naszej uroczystości oczekujących tutaj zmartwychwstania 12 prymasów Polski, przywołujemy królów i hetmanów, którzy tutaj prosili o pomyślność Rzeczypospolitej i wszystkich jej mieszkańców. Przywołujemy ludzi prostych, ale przepięknej i głębokiej wiary. Przywołujemy całą historię, która jest dla nas żywym znakiem naszej tożsamości, jest wspaniałym korzeniem naszego srebrnego jubileuszu. Pochylając się nad przeszłością, tą bardzo odległą, dzisiaj szczególnie przywołujemy tę przeszłość bardzo bliską, którą wielu z nas tutaj obecnych współtworzyło. Przywołujemy wszystkie znaki, które sprawiają, iż srebro naszego jubileuszu jest godne i piękne, jest czyste i szlachetne, jest przede wszystkim przepełnione wdzięcznością ku Bogu i ludziom – mówił ordynariusz.

Podczas Mszy św. zostały poświęcone kielich i patena, dar biskupa Dziuby dla katedry łowickiej. Dziękując za 25 lat diecezji na zakończenie Eucharystii odśpiewano radosne Te Deum. Jak przystało na jubileusz nie mogło zabraknąć życzeń, gratulacji i podziękowań. Z okazji jubileuszu list nadesłał Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP. Głos zabrali także obecni marszałkowie i burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. Włodarze i miast i inni przybyli goście.

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowieckiej „Gościa Niedzielnego”

Więcej na temat wydarzenia na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne