Kursy kaznodziejów nie tylko dla księży

23 STYCZNIA 2015
admin

Chcesz głosić ciekawie, zwięźle i zrozumiale? Chcesz, aby Twoi słuchacze nie zasypiali albo nie myśleli o niebieskich migdałach? Chcesz, żeby Twoje wystąpienia wzruszały, uczyły i bawiły? Czy zastanawiałeś się jak współcześnie przybliżać ludziom Boga?

Wydział Teologiczny UKSW zaprasza księży i osoby świeckie zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji na cykl zajęć w ramach Szkoły Mówców. Kursy mają za zadanie wprowadzić słuchaczy w tajniki sztuki retoryki i ułatwić wzajemną komunikację. W programie zostały uwzględnione warsztaty z tworzenia homilii i rekolekcji dla dzieci, młodzieży, studentów oraz dorosłych, a także kazania głoszone podczas specjalnych okazji (do chorych, ślubne, pogrzebowe) oraz za pośrednictwem mediów.

Każdy z kursów składać się będzie z części mini wykładowej, indywidualnej pracy z tutorem, prezentacji przygotowanej koncepcji homilii/rekolekcji oraz jej ewaluacji. Połączenie teoretycznej i praktycznej formy zajęć umożliwi uczestnikom kursu utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie jej w konkretnej przykładowej sytuacji (study case) oraz udoskonalenie użytych form i narzędzi komunikacyjnych poprzez poddanie ich merytorycznej i formalnej recenzji. Każdy z weekendowych kursów Szkoły Mówców stanowi odrębną całość. Istnieje możliwość zapisu na poszczególne zajęcia o wybranej tematyce, jak i na cały cykl zajęć jednocześnie.

Rekrutacja na zajęcia rozpoczęła się 8.01.2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i zapisy zob. www.szkolamowcow.wt.uksw.edu.pl/ lub www.teologia.uksw.edu.pl/node/60.

Podobne