Konferencja Rejonowa Księży

4 GRUDNIA 2023
Krzysztof Zwoliński

W sobotę 2 grudnia w budynku WSD w Łowiczu odbyła się druga tura Konferencji Rejonowej Księży. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 nabożeństwem w kaplicy seminaryjnej. Nabożeństwo poprowadził ks. dr Radosław Czarniak.

Po modlitwie kapłani przeszli do auli, gdzie rozpoczęły się obrady. Na początku ks. kan. Sławomir Sobierajski przywitał zgromadzonych oraz wygłosił słowo wprowadzenia do dalszej części obrad. Słowo wstępne wygłosił również bp Andrzej F. Dziuba.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu o. dr. Jordana Śliwinskiego OFMCap pt. „Sakrament Pokuty dziś w Polsce – Wyzwania dla spowiedników”. Po wykładzie był czas na pytania z sali.

Po przerwie pokazana została prezentacja dotycząca wydarzeń odbywających się w budynku WSD. W kolejnym punkcie spotkania ks. Łukasz Antczak opowiedział o stronie internetowej diecezji oraz możliwości korzystania z systemu Synodi.

Następnie ks. dr Bogdan Zatorski przedstawił Program Duszpasterski na rok 2023/24, po czym ks. kan. Sławomir Sobierajski opowiedział o bieżących sprawach duszpasterskich.

Na zakończenie bp Andrzej F. Dziuba podziękował za obecność i podsumował spotkanie. Konferencja zakończyła się pasterskim błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne