Katecheta z naszej diecezji wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej

26 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Szlak drogi zawodowej Piotra Sumińskiego prezentuje się następująco: szkoła Podstawowa w Zielkowicach k/Łowicza, ZSP nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, od 01.09.2002 r. ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Uczniowie pana Sumińskiego osiągali duże sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnokrajowym i powiatowym: Finalista w 2010 r. w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, dwa wyróżnienia w tym samym konkursie, Finalistka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie w 2012 r., Laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie w 2014 r., Laureatka w prestiżowym konkursie „Gdzie jest dzisiaj Bóg?” organizowanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie – 2013 r., III miejsce na Powiatowym Festiwalu Piosenki w kategorii zespoły – 2013 r. Poza tym uczniowie p. Piotra Sumińskiego brali udział w Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki, Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Jego uczniowie uplasowali się na I miejscu w Powiatowym Festiwalu Piosenki w Zdunach (2014 r.), zdobyli pierwszą nagrodę w Regionalnym Przeglądzie Kolęd w Domaniewicach (2016 r.).

P. Sumiński jest twórcą różnego rodzaju akademii i uroczystości szkolnych wzbogacanych scenariuszami jego pomysłu. Organizuje wycieczki, wyjazdy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Rokrocznie uczestniczy wraz z maturzystami w Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę. P. Sumiński jest autorem kilkuset tekstów o życiu szkoły, w której pracuje: o jej sukcesach, osiągnięciach jej uczniów, dokonaniach i aktualnych wydarzeniach. Teksty te ukazują się w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, na portalach informacyjnych, na stronach internetowych różnych urzędów i instytucji samorządowych (www.lowicz24.pl, www.lowicz.naszemiasto.pl ,www.lowicz.gosc.pl, www.diecezja.lowicz.pl, www.zsp2lowicz.pl, www.lowickie.eu, www.łowiczanin.info, Nowy Łowiczanin, Dziennik Łódzki, Gość Niedzielny – dodatek: Łowicki Gość Niedzielny).

Realizuje na swoich zajęciach innowacyjne projekty, w które angażuje całe klasy. Pod jego kierunkiem również uczniowie mają swoje publikacje w mediach i na stronach internetowych różnych instytucji, urzędów wspomnianych wcześniej. Dzięki publikowanym tekstom o realizowanych projektach wiele zabytków odzyskuje swój blask (np. przydrożne krzyże lub kapliczki). Realizował swoje autorskie projekty związane z obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski. Dzięki innowacyjnym metodom wpływa wychowawczo na młodzież, rozwija umiejętności pozaedukacyjne (m.in. planowanie, wytrwałość, umiejętność zdobywania informacji, dokumentowania swoich dokonań, umiejętności oratorskie, etc.), przyczynia się do poznawania historii Polski, kształtuje postawy patriotyzmu lokalnego oraz postawy moralne. Pan Piotr Sumiński bywa opiekunem lub kierownikiem podczas wycieczek szkolnych. Kilkakrotnie za swoje zaangażowanie otrzymywał nagrodę dyrektora szkoły.

W 2014 r. otrzymał nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Aktualnie posiada w swojej szkole wyróżniającą ocenę pracy. Zasiada w Komisjach nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe jako ich przewodniczący lub członek. Był opiekunem studentki UKSW w Warszawie, która odbywała praktykę w ramach kursu katechetyczno – pedagogicznego – 2014 r. Był również opiekunem stażu nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Pod jego kierunkiem praktykant z zakonu ojców pijarów zdobywał niezbędne umiejętności do pracy z młodzieżą (2015 r.). Uczestniczy w szkoleniach, warsztatach metodycznych (szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty metodyczne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, sympozja naukowe). Troje uczniów Pana Sumińskiego podjęło studia teologiczne, dwoje w seminarium duchownym. Jest współautorem rozważań programu duchowego dla Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej w roku 2010 i 2011. Brał udział w audycjach „Rozmowy o życiu” emitowanych w Radio Victoria, podczas których mógł zaprezentować swoją wiedzę bardzo szerokiemu spektrum słuchaczy (2009 r.). Z łowickiem radiem Viktoria współpracował również podczas Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę. Był kierownikiem podczas kolonii wakacyjnych w 2008 r.

Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Posiada kwalifikacje na kierownika wycieczek szkolnych, kierownika w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wychowawców w placówkach wypoczynku. Piotr Sumiński ukończył szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Jest zaangażowany w pracę doradczą w duszpasterstwie rodzin, współpracuje w Kurią Diecezjalną Łowicką, parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu, par. p.w. Matki Bożej w Nieborowie, par. p.w. Michała Archanioła w Chruślinie.

Sam zainteresowany o swoim ogromnym sukcesie powiedział: „Pierwej Bogu dziękuję za to, że tak się stało. Potem moim domownikom, rodzinie i przyjaciołom za wsparcie. Naprawdę nieliczni widzą całość mojej codziennej pracy. Dziękuję. Cóż mam jeszcze powiedzieć? Na Blichu, tj. w ZSP nr 2 w Łowiczu jest wielu wspaniałych nauczycieli. Ja dostałem ogromne wyróżnienie, to jest fakt. Wokół mnie jest wiele wspaniałych osób. Widzę je, mijam będąc w pracy. Ja robię tylko to, co do mnie należy, najlepiej jak potrafię. Nie zostałem ani nauczycielem, ani katechetą z chwilą przyjścia na świat. Na swojej drodze zawodowej spotkałem naprawdę dobrych ludzi i wspaniałych nauczycieli, których „podglądałem”, aby doskonalić swój warsztat pracy. Były to osoby w: SP w Zielkowicach – to moja pierwsza szkoła, w której podjąłem pracę jako nauczyciel religii, ZSP nr 1 w Łowiczu – ongiś byłem uczniem tejże placówki, ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Dziękuję Panu Bogu za każdego, od kogo się czegoś nauczyłem, czerpałem. Dziękuję kolegom i koleżankom pracującym nie tylko w oświacie, ale też w katechezie. Bez nich nie byłbym w tym miejscu, w którym się znalazłem. Nie bez znaczenia są uczniowie. Bez nich żaden nauczyciel ani katecheta nie może być nauczycielem ani katechetą. Dla nich i z myślą o nich idziemy każdego dnia do pracy. Dziękuję im, że są.. Mam tylko jedną skromną prośbę do każdego, kto przeczytał ten wpis, aby nie żałował Zdrowaśki w mojej intencji…”

Podobne