Imię św. Józefa w modlitwie eucharystycznej

31 LIPCA 2013
admin

W dniu 29 lipca br. Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, bp Adam Bałabuch, opublikował Komunikat w sprawie włączenia imienia św. Józefa do Modlitw eucharystycznych.

Po ogłoszeniu 1 maja br. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekretu, na mocy którego ma być wymieniane imię świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, także w II, III i IV Modlitwie eucharystycznej, powstały wątpliwości, czy zmiana ta obowiązuje już teraz, czy też wejdzie w życie dopiero po opublikowaniu nowego tłumaczenia Mszału rzymskiego według trzeciego wydania wzorcowego.
Episkopat Polski otrzymał ze Stolicy Apostolskiej wyjaśnienie, że imię świętego Józefa należy włączyć do wymienionych wyżej Modlitw eucharystycznych w aktualnie obowiązującym Mszale.
W związku z tym wszyscy kapłani zobowiązani są od chwili otrzymania tego komunikatu do włączenia imienia świętego Józefa w II, III i IV Modlitwie eucharystycznej. Wymieniamy je zaraz po wspomnieniu Matki Bożej, dodając: ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem.
W poszczególnych Modlitwach eucharystycznych brzmi to następująco:

II Modlitwa eucharystyczna:
… z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami, (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, którzy w ciągu wieków …

III Modlitwa eucharystyczna:
… przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami i Męczennikami, (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.

IV Modlitwa eucharystyczna:
… z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami i wszystkimi Świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem …

Podobne