Dzień Patrona Szkoły w „Klasyku” w Skierniewicach

17 PAźDZIERNIKA 2014
admin

W centrum uroczystości znalazła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Karpiński, dyrektor zespołu. W homilii kaznodzieja podkreślał, że w szkole nie ma osób zbędnych. Wszyscy są ważni i potrzebni. – Każdy z nas współtworzy społeczność ZS Konarskiego, popularnego „Klasyka”. Każdy robi to we właściwy sobie sposób, zaczynając od pierwszaków, a kończąc na maturzystach, nauczycielach, wychowawcach i pracownikach szkoły. Nie ma ani jednej zbędnej osoby. Nikt nie może powiedzieć, że jest bez znaczenia, że się w całej tej społeczności nie liczy – mówił ks. Karpiński, który zachęcał także uczniów do wysiłków i dziękczynienia za otrzymywane dobro. Kapłan wskazał także trzy rzeczy, za pomocą których dokonuje się budowanie. Są nimi: bezinteresowność poznawania, spotkanie z Prawdą, która ma wymiar osobowy, oraz wspaniałomyślność i wdzięczność.

Podczas Eucharystii ks. Karpiński podziękował wszystkim nauczycielom za trud i zaangażowanie i wręczył nagrody. Wśród wyróżnionych znalazła się Marianna Rzeszotarska, która otrzymała nagrodę organu prowadzącego, a także Magdalena Wesołowska, Marta Leśniak i Katarzyna Jędrzejczyk, wyróżnione nagrodą dyrektora Zespołu Szkół. Po życzeniach i gromkich brawach nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych wszystkich szczebli i przekazanie sztandaru szkoły młodszemu pocztowi.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne