Biskup Wojciech T. Osial objął urząd Administratora Apostolskiego Diecezji Łowickiej

11 MARCA 2024
E. K.

Komunikat

Dnia 11 marca 2024 roku, w siedzibie Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowi­czu, Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej Wojciech Tomasz Osial, po odczytaniu przez Kanclerza Kurii Ks. dr. Stanisława Plichtę Komunikatów Nuncjatury Apostol­skiej w Polsce z dnia 9 marca 2024 r., okazał Kolegium Konsultorów Diecezji Łowickiej Dekret Dykasterii do Spraw Biskupów z dnia 9 marca 2024 r., na mocy którego Ojciec Święty Franciszek mianował w jego osobie Administratora Apostolskiego Diecezji Łowickiej sede vacante.

Biskup Wojciech Tomasz Osial, stosownie do kan. 833 KPK, złożył wobec Kolegium Konsultorów Wyznanie Wiary według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską i kanonicznie objął urząd Administratora Apostolskiego Diecezji Łowic­kiej.

Kanclerz Kurii

Podobne