69. Święto Ciała Chrystusa

7 CZERWCA 2007
admin

Jak co roku do naszego miasta specjalnie na tę Uroczystość przybyło mnóstwo ludu Bożego z całego kraju, a także obecni byli obcokrajowcy. Homilię przy czwartym ołtarzu wygłosił bp. ordynariusz, Andrzej F. Dziuba. Mówił o miłości Chrystusa, która nie ma granicy, która rozlała się w serca wszystkich ludzi. To dla nas poniósł śmierć na krzyżu i to dla nas ustanowił Eucharystię, byśmy posilając się chlebem eucharystyczny osiągnęli życie wieczne. Ksiądz Biskup wezwał swoich diecezjan, by rozmyślali nad tą niepojętą tajemnicą Eucharystii i by z wiarą przyjmowali Najświętsze Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Następnie arcybp Kowalczyk pobłogosławił zgromadzony lud Najświętszym Sakramentem.

Tego dnia alumni mieli możliwość wyjścia do kolacji.

Podobne