563. Lektorat, akolitat i kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

22 LUTEGO 2015
admin

Lektor ma zgodę na czytanie Słowa Bożego, śpiewanie psalmów, podawanie intencji modlitwy powszechnej i może także błogosławić pokarmy w wigilię Świąt Wielkanocnych. Posługi te otrzymali klerycy roku trzeciego: Bartłomiej Borowski, Adrian Czerwiński, Jakub Kita i Jakub Zakrzewski.

Akolitą nazywamy posługującego, który jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. Posługuje on także przy ołtarzu. Akolitami zostali klerycy roku czwartego: Mateusz Adamski, Paweł Gontarz, Sławomir Piotrowski, Szymon Smółka i Rafał Woronowski.

Kandydatura to obrzęd, w czasie którego kandydat do święceń diakonatu i prezbiteratu zostaje oficjalnie przedstawiony Kościołowi, a także wyraża wolę przyjęcia święceń i życia zgodnie ze stanem kapłańskim. W tym roku kandydaturę otrzymał kleryk roku piątego, Mateusz Wojtczak. Wszystkim klerykom, którzy przyjęli posługi i kandydaturę życzymy wielu łask Bożych na drodze do kapłaństwa i prosimy o modlitwę w ich intencji.

Podobne