44. Opus Dei

27 MARCA 2007
admin

Wyjaśnił, że Opus Dei to nie ruch, ani grupa religijna. Główną ideą jest formacja. Każdy z członków ma do dyspozycji swojego kierownika duchownego. Opus Dei to dążenie codziennym życiem do świętości. Chodzi o to, by swoim życiem, pracą przybliżać się do Boga, by móc zostać świętym. Ksiądz Piotr przybliżył alumnom bogactwo Kościoła.

Podobne