327. Jeśli słyszysz w swym sercu głos powołania, to zaufaj Bogu, który Cię powołuje, i powierz Panu swą życiową drogę!

4 WRZEśNIA 2013
admin

Boże Miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!
Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty!
Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!
Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą:
słowem, przykładem i życiem!
Niech pracują w Twej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.
Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,
którego wylałeś na Apostołów!

(ks. Michał Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. III, str. 236).

Podobne