248. Jestem tendencyjny – popieram Jezusa!

11 MARCA 2012
admin

Zdaniem prelegenta obecnie obowiązuje zasada: ilu ludzi – tyle prawd. Postępujący relatywizm, manipulacja i brak troski o rzetelność informacji sprawia, że w świecie mediów nie może być mowy o obiektywizmie. Ma to bardzo negatywny wpływ na opinie publiczną, gdyż fałszywy, tendencyjny obraz świata „staje się” w oczach ludzi rzeczywistą prawdą.

Pan Kucharczak przypomniał zgromadzonym na auli uczestnikom Warsztatów, że pomimo tego, iż w mediach występuje wymieszanie prawdy i kłamstwa, nie musimy się jako chrześcijanie niczego obawiać, gdyż swoją siłę jako ludzie wiary czerpiemy od Jezusa Chrystusa i pozostawionej nam przez Niego Ewangelii, której popieranie, propagowanie i realizowanie prowadzi do obiektywizmu.

Prelegent opowiedział wiele przykładów ze swojego życia i dał świadectwo głębokiej wiary i zawierzenia Jezusowi, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

Podobne