229. Promocje lektorskie 30.10.2011r.

30 PAźDZIERNIKA 2011
admin

Promocja uwieńczyła roczny okres przygotowań do tej szczególnej chwili. Przewodniczącym liturgii i szafarzem promocji lektorskiej był Ks. Bp Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy naszej diecezji.

Po uroczystym założeniu alb, miała miejsce modlitwa błogosławieństwa kandydatów, a następnie przekazanie Księgi Słowa Bożego. Każdy z lektorów trzymając w swoich rękach Księgę Pisma Świętego, usłyszał słowa: „Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj Ją szacunkiem i wiernie przekazuj Słowo Objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych”.

W odpowiedzi nowopromowani zapewniali, że chcą powierzone im zadania wypełniać gorliwie i sumiennie. A czytając wyraźnie Słowo Boże i żyjąc według Niego, świadczyć o przynależności do Chrystusa w środowiskach rodzinnych i rówieśniczych. Módlmy się za tych lektorów, aby te słowa przechowywali głęboko w sercach, a czynami urzeczywistniali to, co będą głosili ustami.

Podobne