137. Uroczystość Św. Wiktorii i Dzień Niepodległości w Łowiczu

13 LISTOPADA 2009
admin

Przed tą centralną uroczystością relikwie Św. Wiktorii nawiedzały parafie łowickie, a z czwartku na piątek (5 – 6 listopada) relikwie gościły w naszych murach seminaryjnych.
Mszy w Bazylice Katedralnej przewodniczył J.Em. Kard. Józef Glemp – Prymas Polski w swym kazaniu ks. Prymas nawiązał do męczeństwa Św. Wiktorii, rzymianki pochodzącej z zamożnego rodu patrycjuszy, która zginęła męczeńska śmiercią gdyż nie chciała wyrzec się Chrystusa, nie chciała składać ofiary pogańskim bożkom. Jest ona dla nas wzorem i przykładem wiary w Boga w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki.

Z historii…
…Papież Urban VIII ofiarował relikwie św. Wiktorii Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski Henrykowi Firlejowi, który wprowadził je uroczyście do Kolegiaty Łowickiej w 1625 roku. Święta Wiktoria, Rzymianka, poniosła śmierć męczeńską za czasów cesarza Decjusza, w połowie III w. Kult oddawany Świętej sięga VI wieku. Jej wizerunek znajduje się na słynnych mozaikach kościoła św. Apolinarego w Rawennie wśród najsłynniejszych męczenników Kościoła zachodniego. W Polsce od czasów przywiezienia relikwii trwa kult świętej Wiktorii, jako Patronki miasta i Księstwa Łowickiego. W dniu 7 października 1993 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret o zatwierdzeniu przez papieża Jana Pawła II wyboru św. Wiktorii na Patronkę nowopowstałej diecezji łowickiej.

Podobne