Zmiana dotychczasowych numerów polis PZU S.A. w Kutnie

23 LUTEGO 2009
admin
     W nawiązaniu do pisma z dnia 16.01.2009 r. (L.dz. 105/2009) uprzejmie informuję, że na wniosek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Inspektoratu w Kutnie zostały zmienione dotychczasowe numery polis na następujące:
  • Polisa numer 9LO92C40002 dotyczy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
  • Polisa numer 9LO92C40003 dotyczy ochrony mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
  • Polisa numer 9LO92C40004 dotyczy odpowiedzialności cywilnej (w tym OC pracodawcy).

     W przypadku zgłoszeń szkód należy podawać numery polis jak powyżej.

                                                                                                                

Z wyrazami szacunku
EKONOM DIECEZJALNY
Ks. Bogumił Karp

Podobne