Zaproszenie do Wyższego Seminarium Duchownego na rekolekcje o charakterze powołaniowym w dniach 27-31 grudnia 2012 r.

27 GRUDNIA 2012
admin

Łowicz, dnia 30 listopada 2012 r.

Czcigodni Księża,
Przewielebne Siostry Zakonne,
Wielce Szanowni Katecheci świeccy,
Droga Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych!

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu organizuje po raz trzeci – w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem – kilkudniowe rekolekcje o charakterze powołaniowym. W związku z tym, wraz z moderatorami i alumnami naszego Seminarium, gorąco zapraszam do udziału w tych rekolekcjach młodzież męską ze szkół ponadgimnazjalnych – zwłaszcza uczniów z klas maturalnych.

Tegoroczne rekolekcje pod hasłem: „Abyśmy z Nim byli” (por. Mk 3,14) rozpoczną się w czwartek, 27 grudnia o godz. 13.00 i potrwają przez trzy dni do poniedziałkowego poranka, 31 grudnia. Zachęcam, aby w te ostatnie dni roku w naszym łowickim Seminarium zgromadziło się wielu odważnych młodych ludzi, którzy w towarzystwie Jezusa (por. Mk 3,14) będą uczyć się jak najlepiej zarządzać swoim życiem (dzień 1), będą rozeznawać wolę Boga w codzienności (dzień 2) i będą stawać się jeszcze bardziej ludźmi modlitwy (dzień 3). A wszystko po to, by we wspólnocie ludzi wiary szukać odpowiedzi na bardzo ważne dla młodych pytania: i co dalej? jak żyć w dzisiejszym świecie? co jest drogą mego powołania?

Z wdzięcznością za podjęcie inicjatywy rekolekcji powołaniowych i w nadziei na spotkanie

P. S.
Imienne zgłoszenia na rekolekcje przyjmowane są do 22 grudnia br. przez Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu telefonicznie (46) 837 60 16; (46) 837 92 20 jak również drogą mailową

Ofiara za udział w rekolekcjach wynosi 50 zł.

Podobne