Zaproszenie Biskupa Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby

2 CZERWCA 2009
admin
Łowicz, dnia 28 maja 2009 r.

L.dz. 1561/2009

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość 10. rocznicy Pielgrzymki
Sługi Bożego Jana Pawła II do Łowicza

 Bracia Kapłani,
Umiłowani Diecezjanie,
Siostry i Bracia,

    Każdy z nas obchodził bądź będzie obchodzić różnego rodzaju rocznice i jubileusze. Wpisane są one w nasze życie. Bywają rocznice radosne, jak rocznica Pierwszej Komunii świętej czy kolejny jubileusz małżeński. Kiedy indziej ze smutkiem, w rocznicę śmierci, wspominamy osoby, które od nas odeszły, których pośród nas już nie ma. Wszystkie winny skłaniać do refleksji i modlitwy.
W historii naszej Ojczyzny są również takie daty, które co roku uroczyście obchodzimy. Wymieńmy choćby niektóre: 3 maja – rocznica ustanowienia Konstytucji, 1 września – dzień wybuchu II Wojny Światowej, 15 sierpnia – ?cud nad Wisłą”, czy wreszcie 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości. Taki dzień różni się od innych. Chcemy go przeżyć uroczyście, gdyż z nim łączą się ważne wydarzenia z naszego życia rodzinnego i narodowego. Często to, kim i jacy dziś jesteśmy miało swój początek w przeszłości, w dniu, który wspominamy i świętujemy. Dzień ten przywodzi na myśl istotne dla naszej teraźniejszości decyzje sprzed lat, a przede wszystkim osoby, które były bohaterami tamtych wydarzeń.
Nasza Diecezja Łowicka, pomimo swojej krótkiej, bo dopiero 17-letniej historii, ma również takie momenty, które wspomina z radością i ze wzruszeniem. Niewątpliwie najważniejszym z nich pozostaje wizyta Sługi Bożego Jana Pawła II do Łowicza. Następca Świętego Piotra, Zastępca Chrystusa Pana na ziemi stanął pośród nas. Papież odwiedził nas w ?naszym domu”. Wielu z nas było wtedy na Błoniach w Łowiczu, dla wielu było to jedyne w życiu spotkanie z Ojcem Świętym.
W naszych domach pozostały pamiątki: okolicznościowe portrety, albumy, karty wstępu na plac celebry, papieskie chusty. Pamiętamy, jak mówił z troską o rodzinie, o miłości rodziców do dzieci i dzieci do rodziców. Z mocą przypomniał całemu światu o tym, że życie ludzkie jest od samego początku darem Boga i dlatego jest święte, a także wymaga szczególnej czci i szacunku. Ze wzruszeniem wspominał swoich nauczycieli i podkreślał jak wielką rolę mają oni do odegrania także dziś w życiu swoich uczniów. Wreszcie licznie zgromadzonej młodzieży w trosce o ich przyszłość i szczęście wskazał na Chrystusa – prawdziwego Przyjaciela i Przewodnika. Jakby echem brzmiały słowa z Westerplatte: ?Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Moi Drodzy,

    W tym roku, 14 czerwca mija 10 lat od tego niezapomnianego spotkania. Wiem, że w wielu parafiach, szkołach, miastach i gminach rocznica ta będzie uroczyście obchodzona. Za to bardzo dziękuję. Pragnę, aby 14 czerwca był świętem całej diecezji, wszystkich jej mieszkańców. Ufam, że w owocnym przeżyciu tej rocznicy pomogą nam media lokalne i ogólnopolskie. Słuchajcie choćby naszego Radia ?Victoria”. Wierzę, że księża i katecheci powrócą w nauczaniu do treści, jakie pozostawił nam papież.
Główne Uroczystości Rocznicowe odbędą się w Łowiczu, w miejscu, gdzie 10 lat temu gościł i modlił się nasz Wielki Rodak. Serdecznie Was zapraszam. Przeżyjmy ten dzień świątecznie i rodzinnie. Niech nie zabraknie Was w świątyniach na wspólnej modlitwie. Niech plac na Bratkowicach w Łowiczu, który był świadkiem tamtego wydarzenia, także i teraz zapełni się pielgrzymami z wielu zakątków naszej diecezji.
Uroczysta Msza święta jubileuszowa rozpocznie się o godz. 18.00. Zapraszam, aby wszystkie parafie przywiozły ze sobą chorągwie i feretrony, będzie to okazja do ukazania bogactwa tradycji i piękna katolickiej liturgii. Niech nie zabraknie osób w strojach regionalnych. Dokładnych informacji udzielą Wam Wasi duszpasterze. Złączmy się tego dnia we wspólnej modlitwie dziękczynnej skierowanej do Boga za ten niezwykły pontyfikat. Módlmy się też wspólnie o szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Jego orędownictwo u Boga będzie wspaniałym zadatkiem Bożych łask.

 

Wszystkim, którzy już teraz trudzą się nad owocnym przeżyciem tej rocznicy
z serca błogosławię

+ Andrzej F. Dziuba
BISKUP ŁOWICKI

Podobne