Zaproszenie Biskupa Łowickiego na VIII Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Domaniewic

24 WRZEśNIA 2012
admin
Łowicz, dnia 29 sierpnia 2012 roku

L.dz.2204 /2012

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na VIII Pielgrzymkę
Kół Żywego Różańca
„Trwajcie mocno w wierze” (1 Kor 16, 13)

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

Serdecznie zapraszam Wszystkich, którzy ukochali modlitwę różańcową na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Domaniewicach. Pielgrzymka odbędzie się  29 września 2012 roku. Sanktuarium w Domaniewicach to szczególne miejsce w którym co roku gromadzimy się, aby uczestniczyć we Mszy świętej, pielgrzymować z modlitwą różańcową na ustach i w swoich sercach, spotkać się przy obrazie Matki Bożej. Wspólne spotkanie u Matki Bożej ma umacniać naszą wiarę. Chcemy bowiem przeżywać tegoroczną pielgrzymkę pod hasłem „Trwajcie mocno w wierze” (1 Kor 16, 13).

Mam nadzieję, że pielgrzymka stanie się dla nas pomocą w przygotowaniu do ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. Rozpocznie się on 11 października 2012 roku w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Rozpoczęcie Roku Wiary dokona się  w miesiącu w którym w naszych świątyniach i domach rodzinnych pamiętamy w szczególny sposób o modlitwie różańcowej. Niech będzie to dla nas zachętą, aby tą modlitwą obejmować cały Kościół, którego pasterzem jest papież Benedykt XVI. Prośmy, aby ogłoszony przez Papieża Rok Wiary prowadził do jej umocnienia w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Niech stanie się ona fundamentem dokonywanych wyborów i wynikających z nich czynów.
Modlitwa różańcowa w szczególny sposób wpisana jest w naszą pobożność. Rozważanie życia Pana Jezusa i Jego Matki staje się dla nas katechezą pozwalającą lepiej poznać w Kogo wierzymy i Komu pragniemy zawierzyć nasze życie. Wiemy, że tą Osobą jest sam Jezus Chrystus, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2).

Najlepszą Przewodniczką na drogach wiary jest dla nas Służebnica Pańska, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana (por. Łk 1, 45). Podczas pielgrzymki będziemy prosić Królową Różańca Świętego o wstawiennictwo w tak wielu intencjach z którymi przybędziemy do jej Sanktuarium. Trzeba nam się modlić w intencji naszej Ojczyzny, Diecezji, Parafii i wspólnot do których należymy, naszych rodzin. Bez modlitwy nie da się budować żadnej społeczności dobrze i sprawiedliwie oraz z nadzieją. Niech więc wspólnej, przepełnionej wiarą modlitwy różańcowej w dniu naszego spotkania pielgrzymkowego nie zabraknie!

Moim wielkim pragnieniem jest spotkać się ze wszystkimi, którzy codziennie modlą się Różańcem; z kapłanami, siostrami zakonnymi, małżonkami, rodzicami oraz młodzieżą i dziećmi.  Chcę za waszą wytrwałość i wierność w modlitwie podziękować i zachęcić, abyście nie ustawali w trosce o wielkie duchowe bogactwo jakim jest Różaniec.

Z serca zapraszam na spotkanie w domu naszej Matki i błogosławię Wszystkim, którzy przez wspólne pielgrzymowanie pragną umocnić swoją wiarę, nadzieję i miłość.

+ Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki

PROGRAM PIELGRZYMKI:

  • 10:30 – Msza święta w kościele p.w. św. Bartłomieja pod przewodnictwem J.E. Bp. Andrzeja F. Dziuby, Biskupa Łowickiego
  • 11:30 –  Przejście do Sanktuarium Matki Bożej (w trakcie modlitwa różańcowa)
  • 12:00 – Anioł Pański
  • 12:15- Konferencja-Ks. Krzysztof Osiński

Podobne