Zaproszenie na 32. Pieszą Pielgrzymkę z Głowna na Jasną Górę

18 SIERPNIA 2018
ks. Łukasz Antczak

W imieniu ks. prał. Stanisława Banacha, Dziekana Dekanatu Głowno – organizatora 32. Pieszej Pielgrzymki z Głowna na Jasną Górę pragnę serdecznie zaprosić do udziału i duchowego współuczestnictwa w pielgrzymce w dniach 20 – 27 sierpnia 2018. Informujemy, że zapisy trwają do najbliższej niedzieli (19 sierpnia), tradycyjnie biuro pielgrzymki mieści się na salce katechetycznej przy parafii św. Jakuba Ap. w Głownie w godzinach od 17.oo do 20.oo. Zapisu dokonujemy osobiście, lub na podstawie pisemnego upoważnienia – którego wzór, jak i wiele innych przydatnych informacji znajdziemy na stronie pielgrzymki www.facebook.com/pielgrzymka.glowno

Pielgrzymujemy pod hasłem: „Młodzi Duchem” – wiosną Kościoła i nadzieją Ojczyzny

Przeżywane w Kościele wydarzenia stały się dla nas inspiracją w wyborze hasła pątniczej drogi. Młodzi Duchem – nawiązuje do tematyki programu duszpasterskiego realizowanego w Polsce pod hasłem: Duch, który umacnia miłość. Ta tematyka będzie realizowana podczas konferencji w drodze poprzez przybliżenie darów Ducha Świętego i Jego owoców.

Rok 2018 obchodzony jest w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młodzieniec podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. Odpowiedział: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!, a następnie poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Jeśli i my mamy dać czytelną odpowiedź na Boże wołanie do wyjścia w drogę, jeśli mamy rozważać Osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie możemy mieć innego patrona niż ten, który przez Ducha został uzdolniony do mężnego wyznawania wiary w sposób dojrzały i niebanalny.

Kolejnym elementem rozważań wpisujących się w hasło pielgrzymki jest 100. rocznica odzyskania niepodległości. W drodze emitowane będą fragmenty homilii św. Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski, w których nauczał o wolności i mówił o ojczyźnie.

Ponadto ważnym motywem wyboru takiego hasła jest zaplanowany na październik 2018 r. w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania.

Zaprosiliśmy na trasę pielgrzymki Księży Biskupów, kapłanów, siostry zakonne, seminarzystów, oraz osoby życia konsekrowanego, którzy będą nam towarzyszyć w drodze modlitwą i świadectwem życia. Chcemy zaprosić również Was Czcigodni Duchowi Pielgrzymi do wiernego duchowego, a jeśli siły i czas pozwolą również fizycznego towarzyszenia nam na trasie ku Jasnej Górze.

W roku takich wydarzeń na wzór Maryi – zasłuchanej w Słowo i my chcemy uchwycić się różańca, który zaraz po Eucharystii będzie głównym punktem pielgrzymiego dnia. Chcemy rozważając te święte tajemnice, modlitwą wspierać Kościół, Ojca Świętego, Ojczyznę, a szczególnie młodzież poszukującą i rozeznającą życiowe powołanie, oraz tych których spotkamy e drodze do Matki.

Do spotkania na pątniczym szlaku.

Brat przewodnik – ks. Zbigniew Kielan