XV Sympozjum „Dar Życia”

13 KWIETNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

W sobotę 10 kwietnia w Skierniewicach odbyło się XV Sympozjum „Dar Życia”. W tym roku kapłani, prelegenci i słuchacze uwagę skupili na… słowie, rozważając hasło: „Eucharystia daje życie przez słowo”.

Od 16 lat w Skierniewicach odbywa się wydarzenie, które – będąc dziękczynieniem za życie – jest jednocześnie nauką troski o nie, dbania o jego rozwój i świętość. Sympozja „Dar Życia” od lat przyciągają nie tylko uwagę, ale i znanych prelegentów, którzy chcą dzielić się doświadczeniem, wiedzą i wiarą.

Osobiste spotkanie w ramach sympozjum miało miejsce podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Wojciech Osial. W homilii biskup pomocniczy diecezji łowickiej poświęcił wiele uwagi słowu Bożemu, od którego wszystko się zaczyna.

Z racji obostrzeń sanitarnych prelekcje nie odbyły się, jak początkowo zakładano, w kinoteatrze „Polonez”, a w sieci. Jednak z prof. Krzysztofem Bieleckim uczestnicy mogli zamienić kilka słów po Mszy św. Wymiana poglądów, dyskusje i refleksje wśród słuchaczy były wstępem do konferencji, które w tym roku wygłosili: ks. prof. Tomasz Stępień, prof. Bielecki i Helena Teixieria Respondek, psycholog, specjalista terapii ADI/TIP.

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.