Wizyta biskupa ordynariusza

29 LISTOPADA 2019
Krzysztof Zwoliński

W dniach 24 – 29.11.2019 r. w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu miała miejsce wizytacja kanoniczna. Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis” nazwał ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Odbywa się ona co 5 lat.

W czasie jej trwania, tj. 27.11.2019 r., ks. bp Andrzej F. Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej, odwiedził ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu. Wraz z nim do blichowskiej placówki przybył ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu. Goście uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą, która licznie zgromadziła się w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Jerzy Zabost przywitał duchownych. Po jego wystąpieniu ZPiT „Blichowiacy” zaprezentował krótki występ. Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna pt. „Różne oblicza miłości do Ojczyzny”. Biskup Łowicki wraz z młodzieżą i zgromadzonymi nauczycielami wsłuchali się w treści o tematyce patriotycznej. Zostały przybliżone postaci: Tadeusza Kościuszki, patrona szkoły na Blichu oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona III LO w Łowiczu. Warto wspomnieć, że nieistniejący już ogólniak został wcielony do ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu. Wsłuchujący się dowiedzieli się m.in. o tym, jak Matka Boża w dziejach naszego narodu pomagała Polsce i Polakom.

Po wyświetleniu i omówieniu prezentacji głos zabrał bp Andrzej F. Dziuba. Wyraził swoją radość z przybycia do blichowskiej szkoły. W swoim słowie nawiązał do postaci Kościuszki i kard. Wyszyńskiego. Mówił, że obaj byli wielkimi patriotami, obaj okazywali miłość do Ojczyzny choć każdy w inny sposób. Oba te sposoby są dobre, ale żaden z nich nie może być oddzielony od drugiego. Dodał, że Polacy ciągle muszą się uczyć patriotyzmu, miłości do Ojczyny. Po części oficjalnej bp Dziuba z towarzyszącymi mu nauczycielami i dyrekcją szkoły udali się do szkolnej Izby Pamięci.

 

 

Tekst i zdjęcia: ks. Łukasz Gawrzydek, Piotr Sumiński