Wieczór Uwielbienia

6 WRZEśNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Przed Beatyfikacja ks. kardynała Stefana Wyszyńskeigo zapraszamy na specjalny Wieczór uwielbienia w sobotę 11.09. od 19:00.

 

Tekst: ks. Bogumił Karp