W Rawie poświęcono cmentarz

19 STYCZNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Po kilku miesiącach przygotowań w ostatnią niedzielę został w Rawie Mazowieckiej poświęcony, przez ks. proboszcza Bogumiła Karpa, nowy teren na potrzeby cmentarza parafialnego. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie o 13:00 odprawiona została Msza św. w intencji parafian, a szczególnie za dobrodziejów naszego remontu i wszystkich zmarłych spoczywających na rawskim cmentarzu. W homilii ks. proboszcz przypomniał historie rawskich nekropolii, a nawiązując do czytań mszalnych podkreślił, że naszym powołaniem jest Życie. Drogą do tego jest podjęcie Bożego słowa. Po Mszy św. na cmentarzu, pomimo panującego mrozu, odbyła się uroczystość poświęcenia nowej działki. Wzięli w niej udział księża, siostry nazaretanki, przedstawiciele rad parafialnych oraz grupa wiernych. Ksiądz Dziekan, dziękując wszystkim za udział, podkreślił, że tą uroczystością wpisujemy się w historię naszego parafialnego cmentarza.

W historię Rawy Mazowieckiej wpisały się różne cmentarze:

– cmentarz przy kościele pw. św. Piotra i Pawła. (w krypcie złożono ciało księcia mazowieckiego, Siemowita V. Szczątki księcia, po pożarze kościoła św. Piotra i Pawła w roku 1765, przeniesione zostały do świątyni, która znajdowała się pod opieką augustianów.

– cmentarz przy kościele pw. św. Ducha (powstał XIV w.)

– cmentarz przy obecnym kościele Ojców Pasjonistów – (byli tam wcześniej augustianie). W chwili obecnej na terenie byłego cmentarza przykościelnego znajduje się ogród przyklasztorny.

– cmentarz przy kościele pw. św. Stanisława. W 1525 roku burmistrz rawski Marcin Znosko z żoną Anną ufundowali na przedmieściu Boguskim przy trakcie piotrkowskim kościół pw. świętego Stanisława (do roku 1824, kiedy to rozebrano kościół i wybudowano tam osadę rzemieślniczą).

– krypty przy naszym obecnym kościele parafialnym (dawniej Ojców Jezuitów).

– obecny cmentarz powstał w 1824 roku. Na skutek przebudowy miasta i nowych przepisów powstała wielowyznaniowa nekropolia poza miastem na gruntach darowanych przez wiernych.

– cmentarz żydowski za osiedlem Zamkowa Wola. Kirkut po hebrajsku bet chajim (Dom życia)

W 2005 r. otwarto nową część cmentarza na działce przy ul. Przemysłowej.

W 2010 powstał Dom Pogrzebowy wraz z kaplicą cmentarną pw. św. Józefa. Jest on własnością parafii, ale wydzierżawiony firmie Państwa Grzegorzewskich.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Bogumił Karp