Uroczystość patriotyczna w Starych Budach

11 WRZEśNIA 2018
Janusz Szwarocki

W Starych Budach, przy cmentarzu polskich żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą, odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia niepodległości.

Mogiła w Starych Budach jest jedną z wielu w okolicy, który skrywa prochy naszych bohaterów. Ten rejon był bowiem miejscem krwawych walk. Ks. Dariusz Kuźmiński, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Młodzieszynie, podkreśla, że na cmentarzach na terenie parafii pochowanych jest ponad 3 tys. żołnierzy. To mniej więcej tyle, ile osób liczy cała wspólnota.

Mieszkańcy Starych Bud i wierni z innych miejscowości młodzieszyńskiej parafii zgromadzili się 9 września przy cmentarzu, żeby modlić się z tych, którzy walczyli w obronie Polski. W ten sposób uczcili 100-lecie niepodległości ojczyzny.

Mszy św. przewodniczył ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. Przy polowym ołtarzu Najświętszą Ofiarę sprawowali ponadto: ks. Kuźmiński, ks. Piotr Żądło, dziekan dekanatu Sochaczew – św. Wawrzyńca, oraz dziekani seniorzy – ks. Stanisław Łubian, posługujący w parafii w Młodzieszynie, i wywodzący się z tej parafii ks. Stanisław Pisarek.

Przybyli  m.in. poseł na Sejm RP Maciej Małecki, radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, starosta sochaczewski Jolanta Gonta oraz wójt Młodzieszyna Monika Pietrzyk. Stawili się druhowie OSP z pocztem sztandarowym. Były też poczty sztandarowe szkół, a także zuchy i harcerze.

– W wielu miejscach na stulecie niepodległości próbujemy sobie przypomnieć tych, którzy wówczas nie byli głusi na wołanie o niepodległość. Tych, którzy byli otwarci na podjecie wysiłku, aby Rzeczpospolita ponownie pojawiła się na mapach świata – mówił w homilii bp Dziuba.

Ordynariusz łowicki nawiązał też do wydarzeń z 1939 r. – Stojąc dziś wokół tych drzew, z których niektóre pewnie pamiętają kampanię wrześniową, w tej ciszy możemy jakby usłyszeć świst kul, które z jednej strony niosły nienawiść i śmierć, a z drugiej strony niosły orędzie: „Bóg, honor, ojczyzna”. Dlatego oddajemy tutaj cześć wszystkim żołnierzom poległym na terenie gminy, ale jednocześnie oddajemy cześć cywilom, którzy włożyli jakikolwiek wysyłek modlitwą, cierpieniem, pielęgnowaniem języka ojczystego, w to, aby Polska nie zginęła – mówił biskup.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Łowicz gość pl