Tum dziękuje za 100- lecie niepodległości

12 PAźDZIERNIKA 2018
Janusz Szwarocki

W Tumie za 100-lecie polskiej niepodległości dziękowali samorządowcy. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba.

Od maja w tumskiej archikolegiacie, każdego 11 dnia miesiąca, na dziękczynieniu za 100-lecie polskiej niepodległości gromadzili się przedstawiciele poszczególnych stanów. Kolejno: strażacy, kolejarze, żołnierze, rolnicy i policjanci. Następną grupą byli samorządowcy. 11 października przybyli z powiatów łęczyckiego i zgierskiego. Uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny oraz samorządowców przewodniczył ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba.

Stawili się włodarze starostwa łęczyckiego, miasta Łęczycy, gmin: Góra św. Małgorzaty, Witonia, Piątek, Łęczyca, Świnice Warckie oraz Ozorków. Był też senator RP Przemysław Błaszczyk. Powitał ich ks. Piotr Nowak, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego w Tumie.

Cykl modlitewny nosi nazwę Vota Niepodległej. Co miesiąc każda z grup składała w darze przedmioty upamiętniający wydarzenie. Samorządowcy ofiarowali kielich mszalny, na którym znajduje się godło Rzeczpospolitej Polskiej, oraz napis: „1918-2018”.

– Kiedy wspominamy 100-lecie niepodległości, chcemy uświadomić sobie jak wielką wartością jest niepodległość i suwerenność. To, co wydarzyło się 100 lat temu, to jest wielki dar. Wtedy to Bóg nawiedził swój lud, któremu na imię Polska. Wysłuchał Bóg modlitw pokoleń Polaków, by na nowo odrodziła się Polska – mówił bp Dziuba do zebranych w zabytkowej świątyni.

Został także odczytany list od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. – Wotywne Msze św. za ojczyznę to doskonała okazja do refleksji i podziękowania Bożej Opatrzności za wydarzenia minionych 100 lat, w czasie których Polska wielokrotnie musiała bronić swojej, opartej na swoich chrześcijańskich wartościach niepodległości – napisał marszałek Karczewski.

Na zakończenie Mszy św. przekazano bp. Dziubie pisma z prośbą o rozpoczęcie procedury nadania archikolegiacie tytułu bazyliki mniejszej. Tum w średniowieczu był jednym z ważniejszych miejsc w kraju. Jest kolebką polskiego parlamentaryzmu. Tu odbywały się synody łęczyckie. Obecnie jest szczególnym dla diecezji łowickiej miejscem kultu.

Po Eucharystii odbył się spektakl słowno-muzyczny „Dar i tajemnica”. W towarzystwie uznanych muzyków wystąpił aktor Jerzy Zelnik, który recytował wiersze Karola Wojtyły. J. Zelnik jest też autorem scenariusza, który ukazuje duchową i pasterską drogę Jana Pawła II. Spektakl odbył się z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Lowicz.gosc.pl