teksty św. Jana Pawła II.

23 PAźDZIERNIKA 2017
admin

Prawie 50 osób w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie czytało teksty św. Jana Pawła II. Z wypowiedzi i dokumentów papieskich wybrano fragmenty dotyczące Matki Bożej.
W niedzielę 22 października, we wspomnienie św. Jana Pawła II, przed wszystkimi Mszami św., a także po nich w kościele św. Wawrzyńca rozbrzmiewały teksty napisane przez św. Jana Pawła II. Czytali je: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, kapłani, siostry zakonne. Akcja „Kutno czyta papieża” przebiegała pod hasłem: „Totus Tuus – cały Twój, Maryjo”.
Z wypowiedzi i dokumentów papieskich wybrano fragmenty dotyczące Matki Bożej. Wybór nie był przypadkowy. Rok 2017 to czas szczególny, bowiem w tym roku przeżywaliśmy 140. rocznicę objawień gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Niemal wszyscy biskupi polscy, na czele z prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyńskim oraz kard. Karolem Wojtyłą, metropolitą krakowskim. Również w tym roku obchodzona była 100. rocznica objawień w Fatimie i 300. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.