Rewitalizacja kompleksu pojezuickiego w Rawie Mazowieckiej

29 STYCZNIA 2018
Damian Pietrzak

Trwa rewitalizacja kompleksu pojezuickiego w Rawie Mazowieckiej. To obecnie największa inwestycja kościelna prowadzona w Polsce. Koszt prac wyniesie prawie 22 mln zł.

Na kompleks składają się barokowa świątynia z dzwonnicą i kolegium. Kiedyś własność jezuitów. Dziś należą do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej. Proboszcz parafii ks. Bogumił Karp podjął decyzję o remoncie obiektów. Przyczyną był katastrofalny stan więźby dachowej, zwłaszcza nad kolegium. Ponieważ budynki mają znaczenie historyczne – w kolegium kształcili się m.in. Jan Chryzostom Pasek czy św. Stanisław Papczyński, a jezuici stworzyli tu w XVII w. prężny ośrodek kulturalny – ks. Karp zdecydował się zrealizować projekt powstania w kompleksie Centrum Spotkań i Dialogu.
Budynki będą przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Rewitalizacja przebiega z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych m.in. ogrzewania podłogowego czy fotowoltaiki. Stworzone zostanie również muzeum. W części ogólnodostępnej będzie dostęp do internetu. Przy kryptach powstanie kaplica dusz czyśćcowych.

Świątyni zostanie przywrócony pierwotny wygląd. Zniknęły już beżowe wnętrza. Zastąpiła je biel. Ołtarze poddawane są renowacji. One też nabiorą oryginalnych kolorów. Przy remoncie zdarzają się niespodzianki. Ostatnio za głównym ołtarzem znaleziono koronę z listem. Zapiski są zniszczone. Poddano je ekspertyzie. Być może uda się ustalić, dlaczego korona tam się znalazła.

– Celem inwestycji, oprócz odnowienia całej zabytkowej infrastruktury, jest nadanie jej nowych funkcji, co pomoże parafii rozszerzyć ofertę kulturalną. Żeby parafia była nie tylko wspólnotą oferującą piękno wnętrza sakralnego i liturgii, ale także aktywizującą społeczność lokalną niezależnie od wyznania i poglądu na świat – mówi ks. Karp.
Koszt realizacji tych zamierzeń wyliczono na prawie 22 mln zł. Udało się pozyskać ok. 15 mln zł dotacji z funduszy unijnych. Przekazał je Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Jednak pozostałe 7 mln zł parafia musi zgromadzić sama. Pomimo wielkiej ofiarności parafianie nie są w stanie zgromadzić tej kwoty. Na szczęście wsparcia udzieliły: Fundusz Kościelny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto oraz gmina Rawa Mazowiecka. To duża pomoc jednak nie pokrywa całości zobowiązań, które trzeba spłacić do grudnia 2018 roku. Dlatego parafia wyszła z szeregiem inicjatyw licząc na ofiarodawców spoza Rawy Mazowieckiej

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.