Rekolekcje dla wolontariuszy misyjnych w Woźniakowie

9 MAJA 2019
Janusz Szwarocki

Od czwartku do niedzieli (2-5 maja) w domu rekolekcyjnym w Woźniakowie odbywało się wyjątkowe przygotowanie duchowe dla ośmiu z dwunastu młodych ludzi – wolontariuszy misyjnych. Po wielu miesiącach formacji i przygotowań udadzą się oni na krótko i długoterminowy pobyt w różnych miejscach świata, aby doświadczyć pracy misyjnej.

Rekolekcje prowadził doświadczony misjonarz z Madagaskaru ks. Tomasz Łukaszuk z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Podczas tych dni spędzonych w salezjańskim dziele w podkutnowskim Woźniakowie nie zabrakło konferencji opartych na książce św. Jana Bosko „Wspomnienia oratorium”, wspólnej modlitwy w różnych formach czy małych form integracji.

Międzynarodowy Wolontariat Misyjny Don Bosco prowadzony przez salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki od wielu lat przygotowuje młodych ludzi – studentów i osoby pracujące – do wyjazdu na tereny misyjne. Kandydaci mogą wybrać doświadczenie pracy krótko lub długoterminowe, które trwa odpowiednio trzy miesiące lub rok. Tegoroczni wolontariusze udadzą się m.in. do Kazachstanu, Peru, Etiopii, Zambii i Madagaskaru.

Autor

Ks. Piotr Szlufik SDB