Reaktywacja Urzędu Pocztowego w Bełchowie

6 GRUDNIA 2017
Damian Pietrzak

Po 7 latach Poczta Polska wróciła do Bełchowa. Urząd Pocztowy istniał tu od 1937 roku. W 2010 r. został zlikwidowany. Dzisiaj mieszkańcy z ulgą witają jego reaktywację.
Pierwszy list z tego miejsca – życzenia świąteczne dla dzieci ze Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej” – wysłał poseł i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera RP Grzegorz Schreiber. W swoim wystąpieniu podkreślił starania o przywracanie w małych miejscowościach placówek pocztowych. Ich likwidacja wydłużała drogę mieszkańców do instytucji państwa.

Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej, przypomniał, że w tym roku już około 100 placówek pocztowych zostało reaktywowanych. Przywracając Urząd Pocztowy w Bełchowie, wzięto pod uwagę nie tylko rachunek ekonomiczny, ale także wnioski i starania mieszkańców. – Poczta to nie tylko miejsce zarabiania pieniędzy, ale też miejsce, które ma służyć ludziom – podkreślił poseł.

P. Sypniewski zachęcał też do składania świątecznych życzeń nie za pośrednictwem SMS-ów, a wysyłanych z nowo otwartej filii kart pocztowych.
Na uroczystości otwarcia urzędu licznie zgromadzili się mieszkańcy Bełchowa. Podkreślali, że przez ostatnie lata bardzo brakowało im poczty na miejscu. Teraz nie będą musieli już jeździć do Nieborowa czy Łowicza, by wysłać paczkę, list czy zrobić przelew.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„. „