RADOŚĆ PLONÓW

17 SIERPNIA 2020
Krzysztof Zwoliński

16 sierpnia podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 11.30 w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz. dziękowano Panu Bogu za tegoroczne plony. Gospodarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Ścieki. Cała uroczystość rozpoczęła się przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie ustawiły się delegacje z wieńcami oraz starostowie dożynek – p. Marcin Tomczyk i p. Jola Guzek niosący chleb i miód.

Po powitaniu przez ks. dziekana procesja prowadzona przez Zespół Ludowy „Wspomnienie” weszła do kościoła. Tutaj Starostowie przekazali chleb a zespól odśpiewał dożynkową pieśń. Okolicznościową homilię wygłosił diakon Przemysław Kocik. W pięknych słowach mówił o potrzebie dziękowania Bogu i ludziom za trud żniw. Zakończył kazanie, cytując utwór Franciszka Karpińskiego „Pieśń podczas pracy w polu”:

„Boże! z Two­ich rak ży­je­my,
Choć na­szy­mi pra­cu­je­my;
Z Cie­bie plen­ność mie­wa rola,
My zbie­ra­my z Twe­go pola.

Wszyst­ko Cię, mój Boże, chwa­li,
Ale­śmy i to po­zna­li,
Ze naj­mil­sza Ci się zda­ła
Pra­cu­ją­cej ręki chwa­ła.

Co rzą­dzisz zie­mią i nie­bem!
Opatrz dzie­ci Two­je chle­bem
Ty nam daj uro­dzaj zlo­ty.
My Ci da­jem trud i poty.”

Sprawujący Mszę św. ks. Proboszcz Bogumił Karp poświecił przyniesione wieńce przygotowane w tym roku przez wsie: Ścieki, Podlas i Pasiekę Wałowską. Na koniec liturgii został odczytany przez gospodarzy akt zawierzenia rolników Matce Bożej.

Tekst i zdjęcie: ks. Bogumił Karp