Otwarcie Ogrodu Dialogu w Rawie Mazowieckiej

22 SIERPNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Zapraszamy na uroczystość dziękczynną, z okazji zakończenia prac przy realizacji zadania pt.: „Ogród Dialogu” w ramach projektu „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”, oraz otwarcia i poświęcenia Drogi Krzyżowej Narodu Polskiego upamiętniającej obóz jeniecki dla żołnierzy września.

Program wydarzenia:

10 września 2022 r.

17:50   Powitanie gości (w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP)

18:00   Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby

19:15   Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

20:00   Przejście na teren pobliskiego Ogrodu Dialogu

20:15   Wystąpienia zaproszonych gości

20:45   Otwarcie Ogrodu i poświecenie kapliczek  Drogi Krzyżowej Narodu Polskiego i Kręgu Pokoju.

(w oczekiwaniu na Drogę czas na zwiedzanie Ogrodu i muzeum oraz krypt)

22:00  Droga Krzyżowa Narodu Polskiego

 

11 września 2022 r.

11:30 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Wojciecha Osiala i poświęcenie Groty z Lourdes oraz Kapliczki Matki Bożej Fatimskiej.

14:30 – Piknik parafialny (do 17:00)

20:00 –  Procesja Światła z modlitwą o pokój

 

13 września 2022 r.

19:00 –  Nabożeństwo fatimskie (Msza św., Procesja z figurą Matki Bożej i modlitwa o pokój)

 

Ogród Dialogu

W sąsiedztwie zrewitalizowanego w latach 2016-2019, XVII wiecznego kompleksu parafialnych obiektów barokowych znajduje się ogród (a może lepiej: teren zielony?). Był on wcześniej niezagospodarowany. Obecnie na jego terenie powstał Ogród Dialogu, który jest owocem prac przeprowadzonych od lutego do sierpnia 2022 r. w ramach wspólnego projektu Gminy Rawa Mazowiecka i Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP pt.:  „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”, dofinasowanego środkami unijnymi otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Jednym z głównych jego elementów jest „Droga Krzyżowa Narodu Polskiego” składającego się z 15 kapliczek wykonanych z piaskowca oraz „Krzyża Polski”. Upamiętnia ona w tym miejscu męczeństwo Polaków w czasie II wojny światowej. Bowiem na tym terenie parafialnym w 1939 r. Niemcy utworzyli obóz jeniecki dla ok. 15 tyś „żołnierzy września” walczących w bitwie nad Bzurą. Każdej z kapliczek patronują samorządy miejsc, w których ta bitwa się toczyła. Pomnik ten upamiętnia także ówczesnego rawskiego proboszcza ks. Wacława Zienkowskiego oraz grupę parafian, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc uwięzionym. Drugim ważnym a jednocześnie tak dzisiaj aktualnym elementem „Ogrodu Dialogu” jest tzw. „Krąg Pokoju”, czyli miejsce duchowego wołania o pokój. Inspiracją dla niego był kamienny różaniec przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie – męczennika „Solidarności”. oraz kapłana będącego ofiarą totalitarnego systemu, wyznawcy zasady „Zło dobrem zwyciężaj!”. Każdy z 59 kamieni tego Kręgu jest symbolem konkretnego kraju, a siedem większych – symbolami kontynentów, które są złączone metalowymi krzyżami. Kamienie kręgu są połączone kutym łańcuchem symbolizującym cały świat złączony razem w duchowym dialogu dla budowania pokoju i wzajemnego zrozumienia oraz szacunku. Przed każdym z kamieni są umieszczone tablice z napisem w różnych językach o treści: „Módlmy się o pokój”. Jest to kontynuacja wezwania jakie znajduje się przed wejściem do Ogrodu, a które związane jest z duchowym przesłaniem Zjednoczonej Europy, która jak to wielokrotnie podkreślał św. Jan Paweł II „opiera się na duchowych filarach”, które w naszym ogrodzie są obecne m.in. poprzez wybudowaną „Grotę z Lourdes” oraz kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej. „Ogród Dialogu” jest miejscem gdzie będzie propagowana ekologia oraz tradycje: patriotyczne, religijne i ludowe związane z regionem. Służyć temu będzie powstały budynek wystawienniczo-magazynowy i grillowy, plac zabaw oraz scena. W naszym ogrodzie jest dużo zieleni i woda dające doskonałą okazję do rekreacji i spotkania z innymi ludźmi. Niecodziennym elementem są ławki multimedialne, dzięki którym poznamy historię, wysłuchamy modlitw oraz refleksyjnej muzyki.

 

Tekst: ks. Bogumił Karp