Ogród Dialogu w Rawie Mazowieckiej

13 WRZEśNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

PARAFIA PODPISAŁA UMOWĘ Z WYKONAWCĄ PRAC DOTYCZĄCYCH OGRODU DIALOGU

Po otrzymaniu 8 września, pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej dofinansowania wspólnego wniosku Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Gminy Rawa Maz., parafia przystąpiła do rozmów z Wykonawcą prac, który wygrał przetarg sprzed kilku miesięcy. Pomimo upływu sporego czasu i zmienionej sytuacji na rynku pracy podtrzymał on nadal jako aktualną swoją ofertę. Stąd w piątek (10.09.21)  w samo południe została podpisana umowa pomiędzy parafią a Konsorcjum firm: G&P Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi oraz CONCRETE ŁÓDŹ Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Dariuszem Szadkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Szadkowski SZADEK z siedzibą w Łodzi.

W tym tak ważnym dla społeczności lokalnej i parafii wydarzeniu uczestniczyli: p. Wójt Michał Michalik wraz z zastępcą: Pawłem Jakubowskim, p. v-Starosta Jacek Otulak i p. v-Burmistrz Artur Piotrowski. Byli też przedstawiciele Rady parafialnej oraz lokalne media.

Przedmiotem podpisanej umowy jest „Budowa Ogrodu Dialogu wraz z wyposażeniem”, która będzie realizowana w ramach projektu: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Wkrótce Wykonawca przystąpi do prac, które zgodnie z przewidywaniami winny się zakończyć w połowie 2022 r.

Parafia prosi o modlitewne wsparcie nowych działań przyzywając, wstawiennictwa św. Józefa.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Bogumił Karp