O. Jerzy Chrzanowski CP Honorowym Obywatelem Rawy Mazowieckiej

26 WRZEśNIA 2018
Janusz Szwarocki

Ojciec Jerzy Chrzanowski CP z rawskiego klasztoru pasjonistów otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwałę, na wniosek mieszkańców, Rada Miasta przyjęła jednogłośnie 26 czerwca. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 23 września w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej na specjalnej sesji Rady Miasta. Poprzedziła ją Msza św. w kościele ojców pasjonistów, której przewodniczył nobilat.

Ojciec Jerzy Chrzanowski urodził się 3 grudnia 1951 r. w Opatowie niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, a wychowywał się we wsi Tęcza. W 1970 r. wstąpił do zakonu pasjonistów. 1 czerwca 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po 12 latach pracy duszpasterskiej w Przasnyszu i Sadowiu, decyzją władz zakonnych, trafił do Rawy Mazowieckiej.

W „małym kościółku”, jak nazywają rawianie świątynię ojców pasjonistów, od 1992 r. prowadzi duszpasterstwo dzieci. Od lat związany jest ze Szkołą Podstawową nr 2. Pracował także w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w przedszkolu „Tęczowa Jedyneczka”. Występy dzieci z tych placówek uświetniły uroczystość.

W parafii pw. św. Pawła od Krzyża przez ponad 25 lat posługi nobilat przygotował do Pierwszej Komunii Świętej ponad 5 tys. dzieci i tyle samo do obchodów rocznicowych przyjęcia tego sakramentu. Od 2011 r. wprowadził niespotykany w Polsce zwyczaj Komunii św. generalnej, będący uroczystym odnowieniem przyrzeczeń chrztu św., do których przystępują dzieci klasy IV.

Na każdym z tych etapów o. Jerzy ściśle współpracuje z rodzicami dzieci, organizując spotkania modlitewne, przygotowując całą rodzinę do poszczególnych uroczystości. Współpracuje z rodzicami i dziećmi także w innych obszarach, m.in. małych form teatralnych, czego wyrazem jest istniejąca od 2005 r. Scena Wartości.

Dla starszych dzieci organizuje od 1994 r. cykliczne spotkania w ciągu całego roku szkolnego pod nazwą Mała Akademia Mądrości Krzyża. W tym roku odbyła się 20. już edycja Małej Akademii Wakacyjnej, czyli miesięcznych lipcowych półkolonii skupiających wokół „małego kościółka” dzieci z Rawy Mazowieckiej i spoza miasta. W prowadzeniu zajęć dla ok. 80-osobowej grupy pomaga wolontariacko o. Chrzanowskiemu ok. 20 nauczycieli. Podopieczni odwiedzają m.in. lokalnych przedsiębiorców i miejskie instytucje. Poznają historię Rawy Mazowieckiej i osób związanych z miastem. Ważnym elementem Małej Akademii Wakacyjnej są wizyty u starszych, często samotnych, osób.

Ojciec Jerzy prowadzi też dziecięcą grupę formacyjno-modlitewną „Promyczki”, dzieci współtworzą oprawę liturgiczną Mszy św. niedzielnych. Jest też opiekunem ok. 20 kół rodziców modlących się za swoje pociechy.

Nobilat znany jest ze swojej twórczości poetyckiej. Tomik „Pod skrzydłami rawskiego anioła” został wydany na 25-lecie jego posługi w Rawie Mazowieckiej.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka o. Chrzanowskiemu wręczyli burmistrz Dariusz Misztal i przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz.

Sala widowiskowa szczelnie się wypełniła widzami. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści i członkowie rodziny o. Chrzanowskiego. Przeor rawskiego klasztoru pasjonistów o. Łukasz Nawotczyński CP przypomniał na Mszy św. i podczas uroczystej sesji, że to wielkie wyróżnienie wpisuje się w 80-lecie pobytu pasjonistów w mieście. Podkreślił też, że charyzma o. Jerzego wypływa z jego głębokiego życia religijnego.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej lowicz.gosc.pl