Msza święta grup SALOS-u w Woźniakowie

26 LISTOPADA 2018
E. K.

Woźniakowski kościół pw. św. Michała Archanioła – dnia 25 listopada br., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zgromadził na Mszy świętej uczestników grup sportowych wraz rodzicami, trenerami i kierownikami grup. Była to Msza święta dziękczynna, która kończyła sezon jesienny 2018. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie Zarządu z rodzicami naszych sportowców w Auli Domu Rekolekcyjnego. Natomiast w jadalni Domu Rekolekcyjnego w Woźniakowie każdy otrzymał coś słodkiego. Spotkanie z rodzicami prowadził Ks. Henryk Chibowski sdb – prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, który krótko przypomniał cele SALOS-u, czyli wychowanie do sportu i przez sport, wychowanie w społeczeństwie i do społeczeństwa, wychowanie w rodzinie i do rozeznania swojego powołania, swojego życia. Dla nas, Salezjanów, ważne jest wychowanie do wiary, a więc to praca z młodzieżą w parafii i spoza parafii, tak aby prowadzić młodych do znajdowania Chrystusa w parafii, aby był to „dom dla młodych”, a to oznacza asystencję, czyli bycie z nimi. Tak, aby towarzyszyć młodym. Poinformował o planach w 2019 roku, podał daty półkolonii zimowych, półkolonii letnich, obozów sportowych, terminy zawodów ogólnopolskich i światowych. Kilka słów o funkcjonowaniu grup oraz kilka zasad wychowawczych przydatnych w codzienności. Wśród planów jest stanowisko dla stażysty od 2019 roku w biurze SALOS, wybór trójek rodziców dla każdego rocznika oraz kierowników grup, którzy ściślej będą współpracować ze stowarzyszeniem. Imieniny trenerów to nowa propozycja, tak aby się modlić za trenera-wychowawcę w obecności grupy i ich rodziców, spotkanie przy herbacie i ciastku. Również kilka spraw związanych z RODO. Nasze stowarzyszenie współtworzy Oratorium salezjańskie i jest jego integralną częścią.