Ku czci świętych: Rocha i Bolesławy Lament

16 SIERPNIA 2022
ks. Łukasz Antczak

Tradycją parafii pw. Świętego Ducha w Łowiczu stały się msze św. sprawowane 16 sierpnia przy kapliczce św. Rocha. To szczególne miejsce, nie tylko związane z ustaniem epidemii cholery ale również miejsce gdzie niedaleko znajdował się dom rodzinny bł. Bolesławy Lament.  Również w tym roku o godz. 18.00 pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Łowickiej Wojciecha Osiala sprawowana była uroczysta eucharystia. Przybyli na nią licznie mieszkańcy pobliskich ulic ale również zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Łowicza, Wikaria Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Przed mszą św. został odmówiony wspólnie różaniec w intencji pokoju na Ukrainie. W tej intencji była sprawowana eucharystia ale również o dar kanonizacji bł. Bolesławy. Na jej początku słowo powitania wypowiedział proboszcz parafii ks. Władysław Moczarski. W homilii bp Wojciech przybliżył wiernym życiorysy obojga świętych ukazując, że podobna była ich droga. Mimo, że żyli w rożnym czasie to łączyła ich miłość do Pana Boga, otwartość i ufność na Boże plany. Potrafili przekraczać granice… i tego  od nich mamy się uczyć. Mówił dalej: Nie można nikogo odrzucać i potępiać ale patrzeć z miłością  na tych, którzy myślą inaczej.

Pod koniec mszy św. słowo do zgromadzonych skierował Burmistrz Łowicza oraz Siostra Wikaria.