Jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich Biskupa Seniora

30 CZERWCA 2017
admin

W kaplicy seminaryjnej w Ołtarzewie 23 czerwca 1957 roku J.E. ks. Stefan Kardynał Wyszyński udzielił święceń kapłańskich diakonom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Pośród nich był Alojzy Orszulik. Po 60 latach w świątyni katedralnej Diecezja Łowicka dziękowała Bogu za ten dar kapłaństwa Jubilata.

Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach. Pochodzi z rodziny rolniczej. W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w Seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1989 roku w Siedlcach, z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Biskupa siedleckiego Jana Mazura.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. W czasie swoich rządów w diecezji erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywował tamtejszą kapituły archi kolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

W dniu 22 czerwca o godzinie 18.00 w Bazylice katedralnej odbyła się uroczysta Msza św. w której uczestniczyli przedstawiciele Kościoła hierarchicznego, laikat jak i przedstawiciele władz samorządowych.

Głównym celebransem był sam Jubilat a homilię wygłosił ks. abp Henryk Hoser SAC – przyjaciel ks. bpa Alojzego. W wygłoszonej homilii zostały przytoczone liczne wydarzenia z życia kapłańskiego, biskupiego ale także z lat dziecięcych.

Pośród życzeń różnych delegacji ważne słowa wypowiedział ks. kan. dr Stanisław Poniatowski – Prepozyt kapituły katedralnej. Podkreślił wiele aspektów pracy ks. bpa Alojzego w Diecezji Łowickiej. Wskazał, że jednym z najważniejszych dokonań Solenizanta było stworzenie wspólnoty ludzkiej.

Przed pasterskim błogosławieństwem sam główny Celebrans zabrał słowo – podziękował za modlitwę, za dobre słowo, za wszystkich życzliwych mu ludzi, których Pan Bóg postawił na jego drodze życia.