I Diecezjalny Przegląd Chórów Parafialnych

15 PAźDZIERNIKA 2019
ks. Łukasz Antczak

Z inicjatywy ks. proboszcza Bogumiła Karpa oraz parafian po raz pierwszy odbył się w naszym mieście Diecezjalny Przegląd Chórów Parafialnych. Patronat nad nim objął Biskup Łowicki, który przekazał album dla zwycięzcy Grand Prix. Parafia zaś ufundowała nagrody jakie otrzymali zdobywcy pierwszych trzech miejsc.

Do Przeglądu zgłosiło się 8 chórów z terenu diecezji łowickiej. Po przesłuchaniach chórzyści zwiedzali nasze zabytkowe obiekty zapoznając się z ich historią i pięknem. Historię kościoła przedstawił im ks. Jakub a po obiektach oprowadzili gości nasi przewodnicy. O 18:00 Jury odczytało werdykt a potem ks. Biskup razem z ks. proboszczem wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody uczestnikom i zwycięzcom. Uwieńczeniem przeglądu była Eucharystia, której przewodniczył ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba.

Całe wydarzenie odbędzie się dzięki projektowi z Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego pt. „Rawska korona spotkań z kulturą”.


Protokół z obrad Jury

W dniu 12.10.2019 r. Jury w składzie:

dr hab. Beata Bodzioch, prof. KUL

dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Robert Bernagiewicz

po przesłuchaniu konkursowym zespołów i chórów I Diecezjalnego Przeglądu Chórów Parafialnych w Rawie Mazowieckiej pod patronatem Biskupa Łowickiego J. E. Ks. Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby przyznała poniższe nagrody:

– Grand Prix Biskupa Łowickiego chórowi „ Art. – Cameral” z parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie

– I nagrodę chórowi „ Art. – Cameral” z parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie

– II nagrodę chórowi z parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Sochaczewie

– III nagrodę chórowi „Adalbertus’ z parafii pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

Tekst: ks. Bogumił Karp

Zdjęcia: Archiwum Parafii