Ekstremalna Droga Krzyżowa Klasyka

7 KWIETNIA 2019
Janusz Szwarocki

Na Drogę Przełomu wychodzili nie tylko dorośli, ale także młodzież. Po raz trzeci EDKK zorganizowała społeczność Zespołu Szkół im. ks. St. Konarskiego.

Zarówno młodzież, jak i dorośli, w tym grupa rodziców pokonując własne słabości i zmęczenie przy 14 stacjach rozważali Misterium Męki Pańskiej. Wyszli, by przez kilka godzin pójść za tym i z Tym, który z miłości do człowieka szedł drogą krzyżową i dał się ukrzyżować, przez każdego z nas i za każdego. – Jest to duchowe wydarzenie, które na trwałe wpisało się w kalendarz i tradycje naszej szkoły – mówi ks. Piotr Karpiński, dyrektor Zespołu. –  Z każdym rokiem mamy coraz większą ilość uczestników. W tym wyruszyło ponad 120 osób w 11 grupach. Trasa liczyła 25 km i w dużej części prowadziła przez Bolimowski Park Krajobrazowy. To jest bardzo cenne wydarzenie duchowe, doświadczenie drugiego człowieka, wspólnej wędrówki. Na naszej drodze łączymy zadumę, refleksję nad Męką Jezusa i własnym życiem z eksplozją młodością – dodaje ks. Karpiński.

Co bardzo ważne, podobnie jak w roku ubiegłym w EDKK uczestniczyli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i osoby spoza szkoły. Rozpoczęcie nabożeństwa w drodze miało miejsce na dziedzińcu szkoły. Modlitwę poprowadził ks. dyrektor. Potem w kilkuosobowych grupach z drewnianym krzyżem w dłoniach w odstępach pięciominutowych wychodziły kolejne grupy. Aż do 11. Doskonale oznakowana trasa prowadziła przez miasto, wioski, las. Kolejne stacje usytuowane były przy kapliczkach i krzyżach. Podczas drogi zaplanowano jeden dłuższy odpoczynek w parafii św. Antoniego w Radziwiłłowie. Tamtejsza wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea zadbała o gorące napoje, poczęstunek. Ciasta w większości upiekli uczniowie „Klasyka”. Po dotarciu na miejsce uczestnicy EDKK w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Widoku otrzymali błogosławieństwo. Po modlitwie wszyscy wracali do szkoły, miejsca, w którym wszystko się zaczęło … W jednej z klas na pielgrzymów czekała herbata i ciasto.

EDKK była niezwykłym przeżyciem zarówno dla uczniów jak i dla dorosłych. Każdy z uczestników na swój sposób odnalazł się w innej stacji drogi krzyżowej. Niektórzy z nich podzielili się swoim świadectwem.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Lowicz.gosc.pl