Bierzmowanie w Górze Św. Małgorzaty

2 PAźDZIERNIKA 2018
Janusz Szwarocki

„Otwórzcie swoje serca na Pana Boga”, tymi słowami Bp. Wojciech Osial rozpoczął Eucharystię w parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Górze Świętej Małgorzaty, podczas której młodzi parafianie przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Teksty i zdjęcia Janusz Szwarocki