Bierzmowanie w Bazylice Katedralnej

19 CZERWCA 2018
Janusz Szwarocki

Szczególna data przyjęcia darów Ducha Świętego

 

W dziewiętnastą rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Łowiczu młodzież z parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu przystąpiła do sakramentu bierzmowania. 14 czerwca 2018 r. dary Ducha Świętego przyjęły 143 osoby.

Eucharystii w bazylice katedralnej przewodniczył ks. bp. Wojciech Osial. Koncelebransami byli: ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu oraz ks. Sebastian Antosik, duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Uroczystość przebiegała w dostojnej atmosferze. W przebieg Mszy św. zaangażowali się kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania: stanowili służbę liturgiczną, zaangażowali się w Liturgię Słowa, przynieśli dary ołtarza, wśród których znalazł się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Swoje słowo do ks. bp. Wojciecha Osiala skierowali zarówno przedstawiciele rodziców, jak i młodzieży. Wszystkie przemówienia były wzruszające.

Wyjątkowe skupienie panowało podczas homilii wygłoszonej przez bp. Osiala.
– Rodzice powinni wspierać swoje dzieci w wierze, bo jeżeli rodzice nie chodzą do kościoła, to i dzieci nie będą do niego chodzić” –  relacjonuje Damian Okraska z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. Jest to swoistego rodzaju odniesienie do słów św. Jana Pawła II, które wygłosił w homilii, będąc w 1999 r. w Łowiczu, aby rodzice nie zaniedbywali religijnego wychowania swoich dzieci. O tym powiedział również biskup Osial.
– Powinniśmy być wdzięczni za to, że rodzice nas wychowali w wierze katolickiej. Dobrze jest się od czasu do czasu zastanowić nad tym, czy przyjęliśmy ten sakrament, bo rodzice tak chcieli, czy dlatego, że to my sami chcieliśmy go przyjąć. Z kazania zapamiętałam również to, że mamy się zastanowić, na czym polega nasza relacja z Bogiem, tzn. czy polega ona tylko na tzw. „odklepywaniu” modlitwy, czy jest czymś głębszym – podsumowuje kazanie szafarza sakramentu bierzmowania Anna Koza z łowickiego pijarskiego gimnazjum. Kasia Uczciwek z tej samej szkoły dodała, że nie zmarnuje darów sakramentu bierzmowania.

Wszyscy, którzy przystąpili do sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego, jakim jest bierzmowanie, otrzymali pamiątkowe krzyże z wizerunkiem Trójcy Świętej.

Pod koniec Liturgii młodzież skierowała słowa podziękowania do wszystkich tych, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości: do kapłanów pracujących w parafii katedralnej, animatorów, panów organisty i kościelnego, do wychowawców, nauczycieli, katechetów, dyrektorów szkół. W sposób szczególny podziękowano ks. bp. Wojciechowi Osialowi, ks. prob. Robertowi Kwatkowi oraz ks. Sebastianowi Antosikowi.

 

Piotr Sumiński