XVII Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę już na szlaku

7 SIERPNIA 2012
admin
Tradycją diecezji łowickiej jest, że Święto Pańskiego Przemienienia, oznacza początek pieszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę. W tym roku wyruszyła ona 6 sierpnia w godzinach rannych już po raz siedemnasty.
Łowicka Piesza Pielgrzymka liczy 9 grup, zbierających młodzież z różnych dekanatów diecezji: Sochaczewa, Łowicza, Skierniewic, Żyrardowa, Rawy Mazowieckiej, Kutna, Łęczycy, Żychlina. Do pokonania jest ponad 200 km w ciągu dziewięciu dni. Dwie grupy – z Sochaczewa i Żychlina – wyruszają już dzień wcześniej, by do Łowicza dotrzeć w wigilię Święta Przemienienia. Ma ona miejsce 5 sierpnia wieczorem w łowickim Seminarium Duchownym. W tym roku z przewodnikami poszczególnych grup spotkał się ordynariusz łowicki, Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba, a także Biskup Senior Alojzy Orszulik. Obok informacji praktycznych zastanawiano się także nad przyczynami spadku liczby uczestników. Księża doszli do wniosku, że na tę sytuację trzeba odpowiedzieć jeszcze głębszym świadectwem życia chrześcijańskiego. Następnie odbył się Apel Jasnogórski w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Biskupa Łowickiego, stanowiący zawiązanie wspólnoty pielgrzymkowej.
Mszę św. 6 sierpnia o godz. 7.00 w katedrze łowickiej sprawował Biskup Dziuba, który także wyprawił pątników w pielgrzymkę. Stał się on jednym z pielgrzymów, gdyż przewodnicy wręczyli mu znaczek i książeczkę pielgrzymkową. W homilii podczas Mszy św. Biskup nawiązał do hasła pielgrzymkowego – Kościół naszym domem – i zachęcał młodzież, by wspólnota pielgrzymkowa stała się dla nich domem, obok już posiadanych, jak dom rodzinny, czy parafia.
Pielgrzymka łowicka, jak większość inicjatyw chrześcijańskich w Polsce, notuje spadek liczby uczestników. W dniu wyjścia zapisanych było około 800 osób, a były lata, kiedy liczba pątników przekraczała dwa tysiące. Odpowiedzią organizatorów na tę sytuację jest wzmożenie wysiłku ewangelizacyjnego. Wzięli oni sobie do serca wezwanie Ojca Świętego i nadali tegorocznej pielgrzymce charakter ewangelizacyjny. Jedną z inicjatyw jest wyprodukowanie płyty z konferencjami ewangelizacyjnymi, w formacie mp3, które będą emitowane każdego dnia trzykrotnie: jako wprowadzenie, rozważanie i podsumowanie. Autorem rozważań jest ks. Rafał Jarosiewicz. Na szlak pielgrzymi wyruszą także księża i świeccy, którzy podzielą się świadectwem życia chrześcijańskiego. W dwóch miejscach przewidziany jest koncert ewangelizacyjny.

Aktualne informacje z pielgrzymki na stronie http://lppm.strefa.pl/

Podobne