X Kiermasz Edukacyjny w Skierniewicach w „Roku dla Niepodległej”

2 MAJA 2018
ks. Kamil Goc

W sobotę 21 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach odbył się jubileuszowy X Kiermasz Edukacyjny pod hasłem „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Tegoroczny Kiermasz swoją tematyką nawiązywał do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem przedsięwzięcia było promowanie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie do wartości.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

W jubileuszowym Kiermaszu udział wzięli zaproszeni goście:

  • Bp. prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – biskup łowicki,
  • Pani Hanna Pawlik – Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
  • Pan Dariusz Chęcielewski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice,
  • Pan Jarosław Chęcielewski – zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice,
  • Pan dr hab. Zdzisław Jezierski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach,
  • Pani Elżbieta Burzyńska – Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach,
  • Pan Tomasz Chmurski – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach,
  • Pan Krzysztof Baranowski – doradca zawodowy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach,
  • Pani Barbara Walusiak – dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach,
  • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, przedstawiciele instytucji oświatowych, wydawnictw edukacyjnych, mediów.

 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników program artystyczny w formie pantomimy o wolności człowieka i Narodu pt. „Czy naprawdę wolna?” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Chorążego Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach. Młodzież do występu przygotowali opiekunowie: Pani Agata Stangreciak – nauczyciel języka polskiego w ZSZ nr 2 oraz ks. Kamil Goc – nauczyciel konsultant w WODN w Skierniewicach. Nie zamykając niepodległości jedynie w wymiarze historii, bohaterowie przedstawienia w konkretnych sytuacjach życiowych potwierdzili, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, że otrzymaliśmy ją jako dar, ale musimy ciągle ją zdobywać, utrzymywać poprzez niejednokrotne zmaganie się z własnymi słabościami. A tego nie można odkładać na później, bo jak powiedział największy z rodu Polaków – papież św. Jan Paweł II: „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje”. Program pokazał nie tylko to w jaki sposób tracimy niepodległość serca, ale również wartości, dzięki którym możemy walczyć o wolność ducha.

Następnie zebrani obejrzeli film z historii Kiermaszy Edukacyjnych przygotowany przez pracowników WODN w Skierniewicach.

W dalszej części nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek mogli korzystać z przygotowanej bogatej oferty: seminariów, konferencji i warsztatów metodycznych z zakresu nauczania i wychowania. Ponadto w Kiermaszu uczestniczyło wiele instytucji i organizacji, wśród nich: wydawnictwa Helion i Nowa Era, prezentujące najnowsze pozycje książkowe o tematyce edukacyjnej, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi,  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych WŁ w Łowiczu.

Uczestnicy Kiermaszu otrzymali książkę „Myśli na każdy dzień. Św. Jan Paweł II” ufundowane przez Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu.

W przerwach między sesjami tematycznymi goście mogli obejrzeć: wystawę prac malarskich opracowaną przez Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach oraz postery „Myśli i słowa Ojca świętego o Ojczyźnie i Narodzie” przygotowane przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu.

Obok pokarmu duchowego oraz intelektualnego organizatorzy zatroszczyli się również o strawę dla ciała: pyszną wojskową grochówkę, przekąski, kawę i herbatę.

Zapraszamy do korzystania z oferty Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.

 

Małgorzata Wrzodak, Dyrektor WODN Skierniewicach

 

 

Podobne