Wymieńmy się!

24 GRUDNIA 2010
admin

Nie czekaj, PRZYŁĄCZ SIĘ I TY! –
PRZEKAŻ STARE PIENIĄDZE
W PLACÓWCE CARITAS
LUB ODDZIALE NBP
I POMÓŻ NAJUBOŻSZYM DZIECIOM!

Wszystkie banknoty i monety, które od końca 1996 r. nie są w
powszechnym obiegu, jednak nie straciły jeszcze swej wartości, można do 31
grudnia 2010 r. przekazać do Caritas, pomagając w ten sposób najuboższym
dzieciom w kraju objętym Programem Skrzydła.

Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do
dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej
sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole,
zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.
Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby
prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia
przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Obecnie Caritas w Polsce
obejmuje opieką 3000 dzieci.

ZEBRALIŚMY:

Stare
nominały:
6 532 200,00

NIE CZEKAJ, WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI –
POMÓŻ NAJUBOŻSZYM DZIECIOM!

Więcej o akcji „Wymieńmy się”: http://www.WymienmySie.nbp.pl

Podobne